§ 281 Medborgarförslag; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35205
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 281
Medborgarförslag; nya

­Följande medborgarförslag har inkommit:

Dnr/datum

Lars Sjöholms medborgarförslag 2007-10-02 om att anlägga övergångsställen på Skarphällsgatan.

Presidiets förslag:Ärendet delegeras för beslut till tekniska nämnden.­

2007/0380-31
2007-10-03

Lena Ingmansson-Bolins medborgarförslag 2007-09-27 om att anlägga övergångsställe på Skarphällsgatan.

Presidiets förslag:Ärendet delegeras för beslut till tekniska nämnden.

2007/0392-51
2007-10-08

Lotten Jensens medborgarförslag 2007-10-05 om att planera för ett 1900-talsmuseum på Gotland.

Presidiets förslag:Ärendet delegeras för beslut till kultur- och fritidsnämnden.

2007/0395-77
2007-10-09

Natalie Hafdelins och Jessicas Svännels medborgarförslag 2007-10-12 om regelbundna kontroller av vattenkvaliteten på tapp­ställen för allmänheten.

Presidiets förslag:Ärendet delegeras för beslut till miljö- och hälsoskyddsnämnden

2007/0419-34
2007-10-15

Aino och Torsten Gabrielssons medborgarförslag 2007-10-12 om att anordna parkeringsplatser för husbilar på kajen bakom silon i Visby hamn. (Inkom 2007-10-15)

Presidiets förslag:

 

2007/0420-51
2007-10-22

Ola Olssons medborgarförslag 2007-10-17 om att bygga tak över hela cykelparkeringen vid lasarettets huvudentré.

Presidiets förslag:Ärendet delegeras för beslut till tekniska nämnden.

2007/0436-50
2007-10-22

Hans Svenssons medborgarförslag 2007-10-30 om att ordna vattenslang för enskild fastighet i Roma.

Presidiets förslag:Ärendet delegeras för beslut till tekniska nämnden.

2007/0451-34
2007-11-01

Johan Aronssons medborgarförslag 2007-11-04 om att förbättra infrastrukturen på sydöstra Fårö med anledning av troligt Bergmancenter.

Presidiets förslag:Ärendet delegeras för beslut till tekniska nämnden

2007/0456-51
2007-11-06

Birgit Smissers medborgarförslag 2007-11-08 om att införa en regel som berättigar till inackorderingstillägg för elev boende fem mil eller mera enkelresa mellan hemmet och gymnasie­skolan.

Presidiets förslag:Ärendet delegeras för beslut till barn- och utbildningsnämnden

2007/0472-60
2007-11-12

Kommunfullmäktiges beslut

 

  • I enlighet med presidiets förslag.