§ 282 Interpellation. Utredningsuppdrag gällande kollektivtrafiken

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35204
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 282
Interpellation. Utredningsuppdrag gällande kollektivtrafiken

KS 2007/0424-51

Tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (c) besvarade interpellation av Tommy Gardell (s) om tidigare givna utredningsuppdrag gällande kollektiv­trafiken. Tommy Gardell tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Eva Gahnström (c) och Matias Lundström (mp).

Interpellation 2007-10-15

Interpellationssvaret bifogas

­