§ 283 Interpellation. Ekonomiska konsekvenser vid flera friskolor

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35203
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 283
Interpellation. Ekonomiska konsekvenser vid flera friskolor

KS 2007/0427-60

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Celion (m) besvarade interpellation av Brittis Benzler (v) om ekonomiska konsekvenser vid flera friskolor. Brittis Benzler tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Eric Martell (s), Bo Björkman (s) och Bror Lindahl (fp).

Interpellation
2007- 10-07

Interpellationssvaret bifogas ­