§ 284 Interpellation. Upphandlingsregler för kommunens entreprenörer

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35202
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 284
Interpellation. Upphandlingsregler för kommunens entreprenörer

KS 2007/0424-51

Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c) besvarade interpellation av Tommy Gardell (s) om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer. Tommy Gardell tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation
2007-10-15

Interpellationssvaret bifogas­