§ 285 Interpellation. Privatisering av personlig assistans via LSS och LASS

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35201
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 285
Interpellation. Privatisering av personlig assistans via LSS och LASS

KS 2007/0426-80

Social- och omsorgsnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt (m) besvarade inter­pellation av Annamaria Bauer (v) om privatisering av personlig assistans via LSS och LASS. Annamaria Bauer var inte själv närvarande men har förklarat sig nöjd på så sätt att, dels interpellationen var liktydigt med nedanstående interpellation (Kf § 286), dels att interpellationssvaret var detsamma och att denna hade medfört en efterföljande debatt.

Interpellation 2007-10-15

Interpellationssvaret bifogas ­