§ 286 Interpellation. Samråd vid konkurrensutsättning av personlig

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35200
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 286
Interpellation. Samråd vid konkurrensutsättning av personlig assistans inom socialtjänsten

KS 2007/0428-80

Social- och omsorgsnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt (m) besvarade interpellation av Stefaan De Maecker (mp) om samråd vid konkurrensutsättning av personlig assistans inom socialtjänsten. Stefaan De Maeckertackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Jennie Andersson (v) och Gunilla Wigren-Dahlin (m).

Interpellation 2007-10-15

Interpellationssvaret bifogas

­