§ 288 Interpellationer; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35198
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 288
Interpellationer; nya

  • Matias Lundström (mp) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c) ställa interpellation om svårigheter att beställa ekologiskt märkt kaffe via kommunvaror. (KS 2007/0501‑43)

  • Roland Norbäck (v) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c) ställa interpellation om vad oförändrade generella statsbidrag till kommunerna i minskade intäkter innebär för Gotlands kommun.
    (KS 2007/0502-04)

    Kommunfullmäktiges beslut­

  • Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.