§ 289 Information

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35197
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 289
Information

Till handlingarna lades:

  • Social- och omsorgsnämndens individrapportering av gynnande ej verkställda beslut - 30 september 2007 (Social- och omsorgsnämnden 2007-10-31, § 125).

    ­