2007-11-21, §§ 109-120

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35146

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-12-14
Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-21
Plats:
Konferensrummet BUF Söderväg
Tid: 09.00-15.00
Närvaro
Beslutande
m Lena Celion,
c Anders Larsson, 1:e v ordf
c Ursula Jacobsson
c Gullvi Norrby
c Jan Ekdahl
m Oskar Franke
m Eva Lindström
s Eric Martell
s Andreas Persson, tjg ersättare
s Jenny Alvås
s Hanna Nyman
s Aino Friberg Hansson
v Brittis Benzler

Ej tjänstgörande ersättare

c Inger Rosén
m Gunnel Pott
m Stefan Wramner
fp Sven Bosarfve, §§ 109-112
kd Isaac Ouro-Nimini
s Lena Eneqvist
s Victor Larsson-Calmén
v Agneta Högstedt

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin;
Per Westholm, sekreterare;
Gymnasiechef Alf Nilsson,
Plan-/försörjningschef Freddy Sirland
Under §§ 109-112: Ekonomichef Elisabeth Österdahl, Controllers Per Löttiger, Ellinor Briling
Under § 118: IT-chef Annika Landin, IT-strateg Mikael Carlsson

För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren
För Lärarnas Riksförbund: P-O Widjer (§§ 109-112);