Kontakt

Vill du veta mer om yrket som deltidsbrandman, kontakta: Maija Allard, tfn 0498-269857
e-post: maja.allard@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om testerna

I vår urvalsprocess kommer vi att kalla intressanta aspiranter till en testdag hos oss på brandstationen. Nedan kan du läsa om vilka moment de sökande kommer utföra.

Intervju. Vi letar efter dig som har de personliga kvalitéer och erfarenheter som vi för tillfället söker för att stärka våra grupper. Ett stort fokus genom hela rekryteringen läggs vid den personliga lämpligheten och matchningen mot vår sökprofil. Här får du möjlighet att visa oss vem du är och vi får möjlighet att ge dig mer information om oss, tjänsten och vår verksamhet.  

Problemlösningstest. De sökandes problemlösningsförmåga sätts på prov i ett eller flera moment. Dessa moment ger oss en bild över den sökandes förmåga att lösa problem under viss press.

Arbetsbana. Arbetsbanan ser olika ut beroende på vilken station du söker till.

De sökande utför en fysiskt krävande arbetsbana innehållandes arbetsrelaterade moment som exempelvis trappgång med slangkorgar, lyftande av redskap och släpande av docka. Arbetsbanan genomförs med full larmklädsel och görs på tid där de sökande bedöms utefter hur den sökande genomför banan på ett korrekt sätt. Arbetsbanan ger oss en god insikt i den fysiska statusen hos den sökande och ger oss en god bild över hur hen klarar de fysiska utmaningar arbetet som brandman kan innebära.

Simtest. Simtestet ser olika ut beroende på vilken station du söker till.

De sökande genomför ett simtest innehållandes bland annat hopp från 5metersavsats, 200m simning, nerdyk till 4m samt bogsering av livräddningsdocka. Den sökande bedöms efter hur väl denne klarar simtestet. En god simkunnighet och vattenvana är en förutsättning för att klara arbetet som brandman då tjänsten innefattar ytbärgaruppdrag. Simtestet ger oss även en bra insikt i den sökandes vattenvana och lämplighet som framtida räddningsdykare.

Ordningen i vilken ovanstående moment genomförs kan variera från tillfälle till tillfälle.