Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

2007- Återvinningscentralen i Visby,tekniska förvaltningen

Årets ekokommunpris gick till Visby återvinningscentral och tekniska förvaltningen. De lyckliga pristagarna är Mikael Larsson, Tore Svensson och Kenneth Nyberg, som alla arbetar på Visby Återvinningscentral. Bertil Klintbom, teknisk direktör på tekniska förvaltningen var mycket stolt över pristagarnas insatser.

Visby återvinningscentral får priset ”för personalens idoga arbete, ett arbete i ständig utveckling och förändring, samt för personalens engagemang och mycket kundvänliga bemötande. Genom deras kunskap och sätt att visa och instruera återvinningen är de föredömliga lärare i miljötänkande.”

I motiveringen står det också att materialåtervinning och särskilt omhändertagande av farligt avfall är och kommer att vara en mycket viktig del i samhällets strävan att minska energianvändning, klimatutsläpp, spridning av farliga ämnen och förbrukning av ändliga resurser. Därför är det betydelsefullt att det finns väl fungerande system för återvinning. Visby återvinningscentral är ett gott exempel på detta.

Det är kommunens ekogrupp som varje år efterlyser kandidater och föreslår en vinnare till miljöpriset till kommunstyrelsen, som fattar beslutet. Priset delades ut på fullmäktigesammanträdet den 26 november.