BUN § 106

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34762

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-11-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-10-31

BUN § 106
Sammanträdesplan 2008

Förslag:
BUNs arbetsutskott:
30 januari, 18-19 mars (budgetberedning, förstärkt au med representation från samtliga BUN-partier) 28 maj, 27 augusti, 8 oktober och 26 november

BUN:
13 februari, 16 april, 11 juni, 10 september, 5 november och 10 december

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om sammanträdesplanen för år 2008