BUN § 108

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34760

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-11-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-10-31

BUN § 108
Övriga frågor

Merit mm
Ledamoten Brittis Benzler bad att få information om det aktuella läget beträffande MERIT och specialdatorer.

Förvaltningschef Peter Molin gav en kort information.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporten godkänns