2007-10-31,§§ 105-108

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34758

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-12-14
Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-31
Plats:
Konferensrummet, BUF, Söderväg 2
Tid: 09.00 - 12.15
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion,
c Anders Larsson, 1:e v ordf
c Ursula Jacobsson
c Gullvi Norrby
fp Sven Bosarfve  tjg ersättare
m Oskar Franke
m Gunnel Pott, tjg ersättare
s Eric Martell, 2:e v ordf
s  Nils Jakobsson
s Jenny Alvås
s Hanna Nyman
s Aino Friberg Hansson
v Brittis Benzler

 Ej tjänstgörande ersättare
 
kd Isaac Ouro-Nimini
s Andreas Persson
s Lena Eneqvist
s Viktor Larsson-Calmén
v Agneta Högstedt

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin

Gunilla Carlson, sekreterare

För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren