Kontakt

Räddningstjänsten
Besöksadress: Visborgsallen 19, 621 81 Visby
Huvudbrandstation: Katrinelund, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-mbn@gotland.se
E-post: forebyggande.rt@gotland.se

 

Yttre befäl
Telefon: 0498-26 98 78

Pressnummer
Telefon: 0498-26 99 44

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Brandsäkert hem

Det brinner för mycket där vi bor och lite är gjort för att förändra det. Därför ska svenska hem bli mer brandsäkra. Det vill Svenska Brandskyddsföreningen som har utvecklat kvalitetsmärkningen ”Brandsäkert hem”.

Konceptet Brandsäkert hem® bygger på insikt, kunskap och motivation och att de krav som anges i dessa riktlinjer gäller över tid. Genom att vara medveten om de brandrisker som kan förekomma i hemmet, samt att underhålla och kontrollera den utrustning som finns för brandskyddet, är man väl förberedd om en brand ändå skulle uppstå.

Det är i hemmen de flesta dödsbränderna sker. Därför är det viktigt att säkerheten i bostäderna blir bättre och att kunskapen ökar.
För att sprida kunskap om brandsäkrare hem och för att göra bostäderna brandsäkrare har brandskyddsföreningen arbetat fram kampanjen och kvalitetsmärkningen "Brandsäkert hem".

Tanken är att byggbolagen ska lägga mer vikt vid att göra hemmen brandsäkra och att när man köper ett nybyggt hus så ska det ingå både en grundutrustning, som till exempel handbrandsläckare och spisvakt, och en utbildning. Det ska också vara möjligt för äldre fastigheter, såväl villor som hyres- och bostadsrätter, att få märkningen.

- Målet är att alla nyproducerade bostäder ska vara märkta med symbolen, säger Eva-Marie Abrahamsson, projektledare vid Svenska Brandskyddsföreningen.