Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands ståndpunkter om framtidens färje- och flygtrafik

Nu pågår arbetet med att ta fram nya  gemensamma ståndpunkter om hur man vill att den framtida trafiken mellan Gotland och fastlandet ska fungera. Ståndpunkterna arbetas fram i Trafikrådet, där ingår Region Gotland, myndigheter och organisationer.

De gotländska ståndpunkterna utgår från att trafiksystemen ska inrymma utvecklingsmöjligheter, flexibilitet och långsiktiga stabila förutsättningar.  De innehåller ställningstaganden om ”hela resan-funktioner”, hamnar, turtäthet, överfartstider, priser, tonnage och kvalitetskrav som till exempel en utveckling mot mer miljövänliga bränslen.
 

Gotlands ståndpunkter om framtidens färje- och flygtrafik, PDF-dokument som öppnas i ny flik.