BUN § 94

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34254

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-10-10

BUN § 94
Upptagningsområde för Stånga skola

2006/128-61

BUN beslöt i samband med ärendet Skola Gotland 2008-> att Fardhems skola efter nedläggning skall samordnas med Stånga skola alternativt med Högbyskolan (BUN 9 maj 2007; § 2007/44).

 Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland och för- och grundskolechef Mats Hanell hade i skrivelse 2007-10-03 föreslagit att upptagningsområdet för Stånga skola fr o m läsåret 2008/09 skall utgöras av Stånga, Burs, Fardhem, Levide, Gerum, Linde och Lojsta socknar. Ledamoten Eric Martell yrkade att upptagningsområdet skall kunna kan justeras utifrån ett önskemål från föräldrarna.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Stånga skolas upptagningsområde utgörs fr o m läsåret 2007/08 av elever från Stånga, Burs, Fardhem, Levide, Gerum, Linde och Lojsta församlingar. Upptagningsområdet kan enligt tidigare praxis justeras utifrån ett önskemål från föräldrarna.