BUN § 95

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34253

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-10-10

BUN § 95
Gymnasieskolans organisation läsåret 2007/08

Dnr 2006/188/64

Gymnasiechef Alf Nilsson  hade i skrivelse 2007-09-24 redovisat organisation, intagningsstatistik och elevantal  vid de kommunala och de fristående gymnasieskolorna på Gotland för läsåret 2007/08. Följande program och inriktningar erbjuds vid den kommunala gymnasieskolan:

Barn- och fritidsprogrammet       

 

Fritid; Pedagogisk och social verksamhet

 

Byggprogrammet                           

 

Anläggning; Husbyggnad; Måleri; Plåtslageri

Elprogrammet

 

Elektronik; Elteknik; Datorteknik

 

Energiprogrammet

 

Sjöfartsteknik; VVS- och kylteknik

 

Estetiska programmet

 

Bild och formgivning; Dans; Musik

 

Fordonsprogrammet

 

Karosseri; Maskin- och Lastbilsteknik; Personbilsteknik; Transport

Handels- och administrationsprogrammet    

       

Handel och service; Turism och resor

Hantverksprogrammet

 

Textil och design, lokal inriktning

Hotell- och restaurangprogrammet

 

Hotell; Restaurang och måltidsservice

Naturbruksprogrammet

Lokala inriktningar Djurhållning,

 Lantbruk och Trädgård

Naturvetenskapsprogrammet

 

Matematik och datavetenskap,

 Naturvetenskap och Miljö

Lokala profiler är:

-          Musik

-          Bild

Omvårdnadsprogrammet

 

Inga nationella inriktningar

 

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

Ekonomi; Kultur; Samhällsvetenskap;

 Språk

 Lokala profiler är:

-          Musik

-          Bild

Teknikprogrammet

 

Inga nationella inriktningar.

 Lokala profiler är:

-          Färg, form och funktion

-          Medieteknik

 

Den rörliga bildens språk

 

Specialutformat program med riksintag

. Inga nationella inriktningar.

 Två lokala inriktningar:

-          Teater

-          Produktion av rörlig bild.

 

Produktionstekniskt program

 

Specialutformat program

 Inga nationella inriktningar. Profiler:

-          Plåt och svetsteknik

-          Verktygsteknik

-          Kompositteknik

 

Individuella programmet

Utbildningen utformas utifrån elevernas behov

 

Följande program erbjuds vid de fristående gymnasieskolorna på Gotland:

 

Program

Inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet       

Fritid; Pedagogisk och social verksamhet

Livsmedelprogrammet

Bageri och konditori

Estetiska programmet

Bild och formgivning; Musik pop, rock & jazz

Medieprogrammet

Medieproduktion, musik & media, ljudproduktion

Hotell- och restaurangprogrammet

Hotell; Restaurang och måltidsservice

Naturvetenskapsprogrammet

Matematik och datavetenskap, Naturvetenskap och Miljö

Samhällsvetenskapsprogrammet

Ekonomi; Kultur; Samhällsvetenskap

Hantverksprogrammet

Frisörinriktning

 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Gymnasieskolans organisation fastställs i enlighet med framlagt förslag.

    2. Rapporten ang intagningsstatistik och elevantal vid de kommunala och de fristående gymnasieskolorna på Gotland   för  läsåret 2007/08 läggs med godkännande till handlingarna.