BUN § 103

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34245

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-10-10

BUN § 103
Arbetsutskottets övriga paragrafer

Au § 65 Redovisning, Skolbarnsomsorgens organisering och lokalisering

Au § 69 Rutin för anmälning av ”Övriga frågor”

Au § 71 Ändrat datum för arbetsutskottets sammanträde

Au § 72 SYO-mässa 2007

Au § 73 Övriga ärenden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns