2007-10-10, §§ 92-104

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34242

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-12-14
Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-10
Plats:
Sammanträdesrummet, BUF, Söderväg
Tid: 09.00-15.00
Närvaro
Beslutande
m Lena Celion,
c Anders Larsson, 1:e v ordf
s Eric Martell, 2:e v ordf
c Ursula Jacobsson
c Inger Rosén, tjg ersättare
c Annelie Adolfsson, tjg ersättare
c Jennifer Herlitz,tjg ersättare §92
m Oskar Franke
m Eva Lindström
s Nils Jacobsson
s Jenny Alvås
s Hanna Nyman
s Aino Friberg-Hansson
v Brittis Benzler

Ej tjänstgörande ersättare


c Jennifer Herlitz, §§ 93-104
m Gunnel Pott
fp Sven Bosarfve
kd Isaac Ouro-Nimini
s Andreas Persson
s Lena Eneqvist
s Viktor Larsson-Calmén
Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin;

Per Westholm, sekreterare;

Under §§ 97-99: Gymnasiechef Alf Nilsson

Under §§ 97: Plan-/försörjningschef Freddy Sirland, Ekonomichef Elisabeth Österdahl, För- och grundskolecheferna Bisse Carlsson och Mats Hanell

Under § 98: Resurschef Pelle Stenström, Utvecklingschef Karin Nyström

För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren (§§ 92-96; Helene Nilsson (§§ 97-104)

För Lärarnas Riksförbund: Sverker Lanner