Kontakt

Vill du veta mer om yrket som deltidsbrandman, kontakta: Maija Allard, tfn 0498-269857
e-post: maja.allard@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bli deltidsbrandman

Vill du ha omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter och samtidigt göra en insats för bygden - bli deltidsbrandman!

Över hela Gotland gör deltidsbrandmännen viktiga insatser när larmet går.

I yrket som brandman ställs du inför många olika situationer som var och en ställer olika krav på brandmannen. Vi är därför av övertygelsen att människors olikheter skapar starka grupper och den mångfald av erfarenheter som vi eftersträvar. Vid rekrytering av nya brandmän läggs mycket stort fokus vid personlig lämplighet och om den sökande besitter de just de färdigheter och erfarenheter vi söker för att stärka våra grupper ytterligare. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete som genomsyrar hela vår verksamhet.

Utbildningen till deltidsbrandman är numera väl anpassad för att kunna kombineras med det ordinarie arbetet – inga långa perioder av frånvaro krävs.

 

En deltidsbrandman på Gotland har beredskap var fjärde vecka. Under beredskapsveckan ska brandmannen vara tillgänglig dygnet runt. 

När larmet går ska han eller hon vara klar för utryckning på brandstationen inom fem minuter. Räddningstjänsten betalar deltidsbrandmannen för den tid som går åt till utryckningar, övningar och utbildning. 

Dessutom får deltidsbrandmannen beredskapsersättning.

En deltidsbrandman har breda kunskaper om både förebyggande arbete och arbete i samband med bränder, trafikolyckor och andra skadeplatser. 

Utbildningen som omfattar tre veckor ger bred kunskap om bland annat:

 • brandskydd och brandförlopp

 • brandsläckning

 • rökdykning

 • olycksförlopp

 • livräddning

 • akut omhändertagande

 • trafikolyckor

 • farliga ämnen

 • psykosocialt omhändertagande

 • miljöpåverkan

 • arbetarskydd

 • ledning, taktik

 • att informera om brandskydd

 • lagstiftning