Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Åke Edvinsson
Telefon: 0498-26 97 57
E-post: ake.edvinsson@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bada med hund

Människor gillar att bada. Det gör hundar också. Men tänk på att det ibland kan vara olämpligt att ta med hunden till stranden.

Hund på strand

Ta inte med hunden till offentliga badplatser där det förekommer många badande. Välj istället en enslig strand, eller utkanten av badplatsen, där få eller inga badande finns. Då riskerar du inte att din hund stör någon.

Tänk på att koppeltvång gäller från och med den 1 mars fram till den 20 augusti.

Som hundägare bär du alltid ansvar för vad ditt djur gör även på en strand. I lagen om tillsyn över hundar och katter anges att:
"hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter".

Hundfria stränder

Under tiden 1 maj - 30 september får din hund inte vistas på de badplatser som räknas upp nedan. Observera dock att även privata, mindre stränder kan ha beslutat om förbud mot hundar utan att de redovisas här.

 • Burgsviks bad
 • Badhusparken Fårösund
 • Gnisvärds bad*
 • Gustavsviks bad
 • Norderstrands bad
 • Kappelshamns västra bad
 • Klintehamns bad
 • Kneippbyns bad*
 • Nybro bad
 • Ronehamns bad
 • Slite bad
 • Snäckvikens bad
 • Sudersands bad*
 • Tofta bad*
 • Visby Havsbad
 • Västergarns badplats

* Ej kommunägda badplatser

Utdrag ur Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gotlands kommun, § 18 och bilaga 1