BUN § 78

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33729

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-09-12

BUN § 78
Avisering om ev ekonomiska konsekvenser

Barn- och utbildningsnämnden har 2007-09-12 beslutat tillstyrka att Skolverket medger godkännande och rätt till bidrag enligt följande:

 - för förskoleklass och fristående grundskolor i Fardhem, Eksta och När,

- fristående gymnasieskolor: Atheneskolan, Guteskolan, NTI-skolan samt Gotlands Hästgymnasium

- fristående särskola: Mattisskolan

Skoldirektör Peter Molin föreslår mot bakgrund av Skolverkets ev medgivande enligt ovan att förvaltningen ges i uppdrag att inge en skrivelse till Kommunstyrelsens budgetberedning inför 2008 angående eventuella ekonomiska konsekvenser av BUNs beslut §§ 69-77.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att inge en skrivelse till Kommunstyrelsens budgetberedning inför 2008 angående eventuella ekonomiska konsekvenser av BUNs beslut §§ 69-77.

Register