BUN § 80

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33727

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-09-12

BUN § 80
Namnbyte på Lännaskolan

Dnr 2007/079-63

Rektorerna Anna-Lena Ahnell och Sten Sandberg anför i skrivelse 2007-06-18 bl a följande:

…”Under ett antal år har Lännaskolan varit under ombyggnad. Höstterminen 07 kommer skolan vara i stort sett ombyggd och klar. Det är bara tillagningsköket och flytten av förskolorna som återstår. Vi har under vintern och våren 07 diskuterat ett namnbyte på skolan med alla intressenter.

o Alla vuxna i undervisningen tillfrågades under vinter ang. ett nytt namn. De lämnade in förslagen som sammanställdes på rektorsexpeditionen.

o Lärarna gick ut till alla elever F - år 5 och rektorerna gick ut till alla år 6 –år 9 elever och diskuterade namn byte och bad om anonyma svar.

o Dessutom gjordes samma genomgång på ett skolråd där bara föräldrarepresentanterna svarade anonymt. ” …

Namnet ”Solklintskolan” vann flest röster och förordades av 126 personer. På andra plats kom oförändrat ”Lännaskolan”, med 90 röster. I skrivelsen anförs vidare:

…” Skolan ligger nedan för "Solklinten" i Slite. Uppe på Solklinten ligger kyrkan. Tomten har Solklinten som fastighetsbeteckning och genom hela Slite samhälle går Solklintsvägen. Från söder och norrut. När man korsar Solklintsvägen västerut kommer man till Solklintshallen, vår idrottshall. Utifrån det ovan sagda och statistiken över valet vill vi att skolchefen föreslår nämnden att besluta om ett namnbyte och då till Solklintsskolan.”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN anför inga erinringar mot att skoldirektören fattar beslut om namnändring av Lännaskolan.

Register