BUN § 83

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33724

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-09-12

BUN § 83
Vuxenutbildningens kursutbud våren 2008

Dnr 2007/133-65

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN fastställer kursutbud för vuxenutbildningen våren 2008 enligt framlagt förslag.
    2. Gymnasiechefen medges delegation att vidta erforderliga justeringar i kursutbudet med hänsyn till efterfrågan m m.

Register