BUN § 88

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33719

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-09-12

BUN § 88
BUNs sammanträdesplan hösten 2007

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1.

  Arbetsutskottet 2007-10-09 utökas enligt följande:

  Arbetsutskottet kommer att bestå av dels ett inledande informationspass med information om KSAu:s budgetberedning och dess förutsättningar, dels ett pass med inriktningsdiskussion och ev beslut kring Internbudgeten 2008. Till informationspasset inbjuds även de av BUNs politiska partier som inte finns representerade i arbetsutskottet att utse en BUN-representant.

  2.

  BUNs novembersammanträde:

  Sammanträdestiden ändras i förhållande till fastställt kalendarium enligt följande: Sammanträdet senareläggs från onsdagen den 14 november till onsdagen 21 november

Register