BUN § 89

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33718

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-09-12

BUN § 89
Arbetsutskottets övriga paragrafer

Au § 52 Utveckling av idrottsämnet
Au § 53 Strategi för fortsatt samarbete skola-arbetsliv

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns

Register