BUN § 91

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33716

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-09-12

BUN § 91
Övriga ärenden

Övriga ärenden, anmälda innan BUN-sammanträdet:

a. Rapport om Hälsofrämjande skola
b. Rutin för anmälning av ”Övriga ärenden”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Övriga ärenden enligt ovan skall behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 2007-09-26

Register