2007-09-12, §§ 69-91

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33714

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-12-14
Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll från sammanträde 2007-09-12

Register

Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-12
Plats:
Tofta Strandpensionat, Tofta
Tid: 09.00-16.00
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf, §§ 69-87
c Anders Larsson, 1:e v ordf, ordf §§ 88-91
c Ursula Jacobsson
c Annelie Adolfsson, tjg ersättare
c Jan Ekdahl
m Oskar Franke, §§ 69-90
m Gunnel Pott, tjg ersättare § 91
m Eva Lindström
s Eric Martell, 2:e v ordf
s Nils Jacobsson
s Jenny Alvås
s Hanna Nyman
s Aino Friberg-Hansson
v Brittis Benzler

Ej tjänstgörande ersättare

fp Sven Bosarfve
m Gunnel Pott, §§ 69-90
m Stefan Wramner
fp Sven Bosarfve
kd Isaac Ouro-Nimini
s Lena Eneqvist
mp Laila Schöllin
s Viktor Larsson-Calmén
v Agneta Högstedt
Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin; Per Westholm, sekreterare; gymnasiechef Alf Nilsson

Under §§ 69-87: Plan-/försörjningschef Freddy SirlandUnder

§§ 69-78: Ekonomichef Elisabeth Österdahl

Under § 87: Rektorerna Sten Sandberg och Anna-Lena Ahnell

För Lärarförbundet: Helene Nilsson

För Lärarnas Riksförbund: Aina Mattsson