Kontakt

Almi Företagspartner Gotland
Adress: Donners plats 1, 
621 57 Visby
Telefon: 0771-55 85 00
Webbplats: www.almi.se/gotland

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner Gotland - det regionala dotterbolaget - ägs till 49 procent av Region Gotland.

ALMI:s mål är att bidra till att:
- öka tillväxten genom ökad lönsamhet, omsättning och fler arbetstillfällen i kundföretagen.
- fler kvinnor, invandrare och unga ska driva eget företag.
- fler innovationer kommersialiseras.
- fler livskraftiga företag i Sverige.
- förnya näringslivet.

ALMI vänder sig till:
- Små företag med färre än 250 anställda, som vill och kan växa.
- Nya företag och personer som vill starta företag, som vill och kan växa.
- Innovatörer med innovationer som är kommersialiserbara och har tillväxt potential.

Webbplats: