Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och Onsdagar klockan. 9.30-11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Tisdagar kl. 9.30-11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förvaltarfrihetsbevis

Ett bevis om att man inte är ställd under förvaltare krävs bland annat i följande situationer:

  • Ansökan om godkännande om fastighetsmäklare; 2 § Fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)
  • Ansökan om lotteritillstånd; 4 § Lotteriförordningen (1994:1451)
  • Ansökan om tillstånd till roulette-, tärnings- och kortspel, 4 § Lotteriförordningen (1994:1451)
  • Ansökan om godkännande eller auktorisering som revisor; 8 § Revisorsförordningen ( 1995:665)

Om du önskar ett bevis om att förvaltare inte är förordnad för dig kan du ansöka om ett förvaltarfrihetsbevis hos överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den kommun du är folkbokförd.

Gör på följande sätt: Skicka in ett aktuellt personbevis till Region Gotland, Överförmyndarnämnden, 621 81 Visby med en begäran om ett förvaltarfrihetsbevis. Överförmyndarnämnden förser personbeviset med en stämpel som intygar att det inte finns några uppgifter om förvaltarskap registrerade hos nämnden.

Du kan beställa personbevis från skatteverket här