Kontakt

Gotlandsmusiken
Adress: Kneippbygatan 2, 622 59 Visby
Telefon: 0498-26 44 50
Webbplats: www.gotlandsmusiken.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands Musikstiftelse

Gotlands Musikstiftelse, Gotlandsmusiken, bildades 1988 och har Region Gotland som huvudman.

Gotlandsmusiken är länsmusiken på Gotland. Verksamheten finansieras genom statliga och kommunala bidrag samt genom intäkter från försäljning av konserter.

Gotlandsmusikens uppdrag är att värna och utveckla ett rikt musikliv på hela Gotland i samarbete med andra musikgrupperingar, artister och arrangörer.
Musik för och med barn och ungdom ska prioriteras.

Gotlandsmusiken gör cirka 300 framträdanden per år av vilka drygt hälften är för barn och ungdom. Framträdanden görs såväl vid besök i förskolor som vid stora offentliga konserter.

 

Webbplats