Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och Onsdagar klockan. 9.30-11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Tisdagar kl. 9.30-11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

 

Ledamöter

Gunnel Lindby (C), Visby, ordförande

Eric Martell (S), Burgsvik, vice ordförande

Patrik Karlsson (M), Visby

 

Ersättare

Ylva Andersson (C), Träkumla

Åsa Lundqvist (M), Väte

Annelie Klovsjö (S), Väskinde