Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Elinor Löfgren och Magnus Claesson
Skolskjutssamordnare
Telefon: 0498-26 94 60
Telefontid: måndag, onsdag-fredag klockan 10.00-12.00. Tisdag klockan 13.00-15.00
E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Regler om skolskjuts vid växelvis boende

Ansökan om ersättning för självskjuts eller resa vid växelvis boende beviljas läsårsvis, vilket innebär att ansökan ska göras senast v 18. För ansökan under läsårets gäller 14 dagars handläggningstid. Beslut om ersättning för självskjuts eller resa vid växelvis boende inför höstterminen meddelas dock tidigast vecka 32.

I de fall grunden för beslutet om ersättning för självskjuts eller resa vid växelvis boende ändras under terminen ska handläggare vid barn- och utbildningsförvaltningen meddelas.

OBS! Skjutsning kan endast medges till/från hemskolan

Kommunen kan under vissa förutsättningar pröva behovet av skolskjuts till/från en elevs båda vårdnadshavare, om dessa är bosatta på olika bostadsadresser (s k ”växelvis boende”).

 • Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts mellan olika kommuner.
 • I de fall barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna inom en och samma kommun, ska behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas adresser, om det är fråga om växelvis boende enligt ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen.
 • En vårdnadshavare måste bo inom skolans upptagningsområde för att skolskjuts ska kunna beviljas enligt växelvis boende.
 • Behovet av skolskjuts ska också prövas från en icke-vårdnadshavares adress i vissa fall, nämligen när det är fråga om sådant boende som enligt praxis kan anses vara s.k. varaktigt boende.
 • Skyldigheten att pröva behov av skolskjuts från båda adresserna gäller i princip endast när barnet bor lika mycket hos vardera föräldern.

Frågor som skall ställas innan beslut om skolskjuts är:

 • Är eleven skjutsberättigad enligt BUN:s regler, i förhållande till båda vårdnadshavarna?
  Gäller det ett varaktigt växelvis boende hos båda vårdnadshavarna?
 • Vistas barnet ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna?
 • Finns ett fast schema för vistelsetiderna?
 • Betalar någon av vårdnadshavarna underhållsbidrag?  (OBS! I så fall är det inte fråga om ”växelvis boende”. Skjutsning t/f båda vårdnadshavarna kan alltså inte komma ifråga i detta fall.)

Om barnet har rätt till skjutsning t/f båda vårdnadshavarna enligt ovan ska skjutsningen prövas utifrån följande:

 • I första hand med befintliga turer i kollektivtrafik eller skolskjutsar. Skjutsningen kan eventuellt ordnas på olika sätt för morgontur och eftermiddagstur!
 • I andra hand med självskjutsning. Eventuellt kan självskjutsningen begränsas till att avse framkörning till befintlig tur! Ersättning utgår enligt BUN:s beslut.
 • I sista hand måste särskild skjuts ordnas.

Ansökan om skolskjutsning enligt riktlinjerna lämnas till Region Gotland, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 621 82 Visby.

 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?