Kontakt

Har du frågor om skolskjuts - kontakta:
Telefon: 0498-26 94 60 eller 26 90 00 (växel med knappval)
Telefontid: måndag-fredag klockan 7.00-17.00

E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regler om skolskjuts vid växelvis boende

Ansökan om ersättning för självskjuts eller resa vid växelvis boende beviljas läsårsvis. Ansökan görs under perioden 22 februari - 15 mars 2022 via e-tjänsten.

För ansökan under läsåret gäller 14 dagars handläggningstid.

Beslut om ersättning för självskjuts eller resor vid växelvis boende inför höstterminen meddelas dock tidigast vecka 32.

I de fall grunden för beslutet om ersättning för självskjuts eller resa vid växelvis boende ändras under terminen ska handläggare vid barn- och utbildningsförvaltningen meddelas.

OBS! Skolskjutsning kan endast medges till/från hemskolan

Kommunen kan under vissa förutsättningar pröva behovet av skolskjuts till/från en elevs båda vårdnadshavare, om dessa är bosatta på olika bostadsadresser (så kallat ”växelvis boende”).

 • Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts mellan olika kommuner.
 • I de fall barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna inom en och samma kommun, ska behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas adresser, om det är fråga om växelvis boende enligt ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen.
 • En vårdnadshavare måste bo inom skolans upptagningsområde för att skolskjuts ska kunna beviljas enligt växelvis boende.
 • Behovet av skolskjuts ska också prövas från en icke-vårdnadshavares adress i vissa fall, nämligen när det är fråga om sådant boende som enligt praxis kan anses vara s.k. varaktigt boende.
 • Skyldigheten att pröva behov av skolskjuts från båda adresserna gäller i princip endast när barnet bor lika mycket hos vardera föräldern.

Frågor som skall ställas innan beslut om skolskjuts är:

 • Är eleven skjutsberättigad enligt BUN:s regler, i förhållande till båda vårdnadshavarna?
  Gäller det ett varaktigt växelvis boende hos båda vårdnadshavarna?
 • Vistas barnet ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna?
 • Finns ett fast schema för vistelsetiderna?
 • Betalar någon av vårdnadshavarna underhållsbidrag?  (OBS! I så fall är det inte fråga om ”växelvis boende”. Skjutsning t/f båda vårdnadshavarna kan alltså inte komma ifråga i detta fall.)

Om barnet har rätt till skjutsning t/f båda vårdnadshavarna enligt ovan ska skjutsningen prövas utifrån följande:

 • I första hand med befintliga turer i kollektivtrafik eller skolskjutsar. Skjutsningen kan eventuellt anordnas på olika sätt för morgontur och eftermiddagstur.
 • I andra hand med självskjutsning. Eventuellt kan självskjutsningen begränsas till att avse framkörning till befintlig tur. Ersättning utgår enligt BUN:s beslut.
 • I sista hand måste särskild skjuts ordnas.

Ansökan om skolskjutsning görs via E-tjänst