Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Miljöskyddsinspektörer
Claudia Castillo
Telefon: 0498-26 93 91

Anna Fagerberg
Telefon: 0498-26 93 87

Mattias Gerdin
Telefon: 0498-26 93 81

Amelie Larsson
Telefon: 0498-26 32 90

Christian Pedersen
Telefon: 0498-26 91 33

Fredrik Gustafsson
Telefon: 0498-26 94 21
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljöfarlig verksamhet

Region Gotland ansvarar för att se till att miljöfarliga verksamheter på ön uppfyller de krav som ställs enligt Miljöbalken. Vissa miljöfarliga verksamheter behöver därför ett tillstånd eller en anmälan innan den startas. Här kan du läsa mer om vad som gäller för din verksamhet och hitta direkt till våra e-tjänster för ärenden som gäller miljöskydd.

Bland annat stöttar vi verksamheter med information kring vad om gäller kring köldmediahanterning, följer upp användandet av cisterner och saneringen av förorenade områden. Här kan du också läsa mer om bland annat schaktmassor, hur du gör om du vill återvinna asfalt eller vad som gäller om du vill installera en värmepump. 

Vårt arbete styrs av Miljöbalken. 

Kontakta oss! 

  • Kontakta gärna oss på Miljö- och hälsoskydd så hjälper vi dig att göra rätt. Du kan nå oss via mail på registrator-mbn@gotland.se eller på telefon på nummer: 0498- 269000.