BUN § 54

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32610

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-06-13

BUN § 54
BUNs inriktningsmål, uppföljningar och styrkort

Dnr 2006/104-61
Skoldirektör Peter Molin föreslår följande process:

BUN 2007-05-09

BUNs inriktningsmål samt uppföljningar under det kommande läsåret behandlas i BUN. Förvaltningen ges i uppdrag att till BUN-kallelsen bifoga ett beslutsunderlag i ärendet.

BUN september 2007

Fortsättning av BUN-ledamöternas introduktion under medverkan av Ritva Norrby och Lotten v Heine. Seminariedag i anslutning till BUNs ordinarie sammanträde i september 2007.

I samband med introduktionen arbetas BUNs styrkort fram. Styrkortet kan eventuellt komma att tillika utgöra kommunens Skolplan.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2007-05-09 att bordlägga ärendet till BUNs sammanträde 2007‑06‑13.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUNs inriktningsmål och uppföljningar för läsåret 2007/08 skall gälla även för höstterminen 2008

    2. Tiden för BUNs septembersammanträde och seminariedag tidigareläggs en dag enligt följande:

    tisdag 2007‑09‑11, kl 13.00 – ca 17.00, med ev kvällspass med internat, samt

    onsdag 2007‑09‑12, heldag.

    3. BUN fastställer i övrigt skoldirektörens förslag till fortsatt styrkortsprocess