BUN § 55

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32609

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-06-13

BUN § 55
BUNs kvalitetsredovisning

Dnr 2006/193-60
Gymnasieavdelningen hade sammanställt gymnasie­skolornas och den kommunala vuxen­utbildningens kvalitetsredovisningar, som redovisats i samband med Årsredovisningen för år 2005.

Utvecklingsavdelningen vid BUF hade sammanställt förslag till kvalitetsredovisning för förskole­verksamhet, grundskola och särskola.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2007-05-09 att bordlägga ärendet till BUNs sammanträde 2007‑06‑13.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Förvaltningens kvalitetsredovisning godkänns

    2. Kvalitetsredovisningen överlämnas till Skolverket