BUN § 59

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32605

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-06-13

BUN § 59
Motion, Teknikutbildning för dagens och framtidens industri

KS dnr 2007/0058-60; BUN dnr 2007/046-60
Teknikcollege är ett samlat begrepp för industritekniska och processinriktade utbildningar med inriktning mot teknikintensiv tillverkningsindustri.

Utbildningarna bedrivs av kommuner och företag i samverkan. De står på en gemensam bas och är kopplade till de regionala teknikföretagens profil. Teknikcollege tar fasta på teknikföretagens framtida behov och spänner över många teknikområden.

Kommunfullmäktigeledamöterna Björn Jansson, Conny Kristensen, Andreas Persson och Hans-Erik Svensson från Socialdemokraterna Gotland har i en motion föreslagit att Gotlands kommun undersöker möjligheterna att skapa ett ”Teknikcollege” på Gotland.

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i förslag till yttrande bl a följande:

Möjligheter att skapa teknikcollege på Gotland.

Christopher Polhemgymnasiet ansvarar för samtliga tekniska och naturvetenskapliga utbildningar i den kommunala gymnasieskolan. Samverkan sker idag med en stor del av arbetsmarknaden genom arbetsförlagd utbildning och yrkesråd. Samverkan sker också med ett externt utbildningsbolag, Lernia. Gotlands Kommun har genom en avsiktsförklaring med Lernia kring gemensamma intressen skapat en plattform för ett samarbete som idag innebär inköp av utbildning för ca 40-45 elever inom produktionsteknik (plåt- och svetsteknik, träteknik, verktygsteknik)

Att skapa en teknikcollege ser vi positivt på då vi redan idag har en god början till samordning av gymnasiala utbildningar och externa utbildningsföretag främst i norra Visby.

En inriktning kring ett tydligare uppdrag bör formuleras ganska omgående då flera yttre påverkansfaktorer behöver samverka. Tex

· Lernias minskade underlag och osäkra framtid

· KY-utbildning på Gotlands

· Vuxnas lärande via KomVux

· Nya gymnasiereformen Gy-09.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN tillstyrker motionen och föreslår att den föreslagna utredningen genomförs inom ramen för BUNs projekt Skola Gotland 2008 ->