BUN § 60

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32604

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-06-13

BUN § 60
Motion, vaccination med HPV-vaccin

KS dnr 2007/0201-96; BUN dnr 2007/086-90
Socialstyrelsens hemsida ger bl a följande information:

HPV (humant papillomvirus) är en grupp virus som bland annat orsakar vårtor men hos de allra flesta ger en infektion som inte märks alls. Det sprids via sexuella kontakter och sprids väldigt lätt och de flesta infekteras med en eller flera typer av viruset. Några som infekteras gör sig inte av med viruset och det har visat sig att dessa har en ökad risk att få livmoderhalscancer och också vissa andra ovanligare typer av cancer.

Kommunledamoten Janica Sörestedt (s) har i en motion föreslagit att Gotlands kommun utreder möjligheten att erbjuda alla sjätteklassare vaccinering med HPV-vaccin. I motionen anförs bl a följande:

…Idag finns ett vaccin mot livmoderhalscancer, så kallat HPV-vaccin. Det är ett dyrt vaccin som kostar cirka 3 300 kronor för att ge en flicka ett framtida skydd mot denna ibland dödliga sjukdom. HPV-vaccinet skyddar dessutom mot några av de vårtvirus som orsakar synliga vårtor (kondylom) i underlivet hos såväl män som kvinnor, och som är en mycket vanlig orsak till att unga söker vård. Vaccinet ger också minskad risk för analcancer, en cancer orsakad av kondylomvirus, och därför bör även unga män vaccineras.

Idag ingår inte HPV-vaccinet i de allmänna vaccinationsprogrammen. HPV-vaccinet verkar preventivt, vilket innebär att för att kunna få ett skydd emot framtida sjukdom så är det bäst om man vaccineras innan man har blivit sexuellt aktiv. Om kroppen redan har utsatts för någon form av smitta så blir det verkningslöst att vaccinera.

Gotland borde vara en föregångare genom att erbjuda alla sjätteklassare tillgång till vaccinet. Genom ett preventivt arbete kan vi minska sjukdomsfallen, något som inte bara förhindrar personligt lidande utan också kan spara in pengar åt kommunen…

Skolöverläkare Eva Holmström anför i förslag till yttrande:

”Det är riktigt som förslagsställaren framhåller att vaccinet, som är relativt nytt, idag inte ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Så kan emellertid bli fallet.

En arbetsgrupp inom Socialstyrelsen kommer att ha tagit fram ett underlag för beslut inom några månader. Om detta stöder införandet, kommer Socialstyrelsen att ta fram ett förslag till beslut, som de som är inblandade i att ge vaccinet får kommentera. Socialstyrelsen kommer sedan att ta ett beslut någon gång i början av nästa år.

Mot denna bakgrund anser vi att man i första hand bör invänta Socialstyrelsens beslut och kommande riktlinjer. ”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN meddelar kommunstyrelsen följande som BUNs svar på remissen:

    ”BUN anser inte att frågan om beslut inom vaccinationsprogrammet ingår i nämndens ansvarsområde. Om Gotland skall erbjuda det aktuella vaccinet blir det en resursfråga för BUN. I övrigt hänvisar BUN till skolöverläkarens yttrande”