BUN § 62

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32602

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-06-13

BUN § 62
Gymnasieskolans organisation lå 2007/08

Dnr 2006/188-64

BUN beslöt 2006-12-13 att fastställa en preliminär organisation för gymnasieskolan på Gotland för läsåret 2007/08 (BUN § 2006/95).

Gymnasiechefen Alf Nilsson redovisade aktuell statistik (2007-05-24) över antal sökande per studieväg inom den kommunala gymnasieskolan och de gotländska fristående gymnasieskolorna. ).

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Gymnasiechefen medges delegation att vidta erforderliga ändringar i gymnasieskolans organisation i förhållande till BUNs preliminära beslut om gymnasieorganisation 2006‑12-13 (BUN § 2006/95) med hänsyn till elevernas slutliga val