BUN § 66

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32598

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-06-13

BUN § 66
Rapporter

1. Skoldirektör Peter Molin rapporterade om

- Vice regiondirektören Annica Winbergs utredningsuppdrag för den framtida vuxenutbildningen på Gotland. (Ärendet skall behandlas i BUN 2007‑09‑11—12)

- Planeringsläget beträffande anordnandet av Öppen förskola i Hemse.

- Planeringsläget beträffande pågående utvecklingsarbete kring omdömen och betyg samt bristande måluppfyllelse och likvärdighet

- Planeringsläget beträffande tillsättning av två för- och grundskolechefer vid förvaltningen

- Brev från skolledningen i Västerhejde skola angående BUNs beslut 2007-05-09 beträffande skolorganisationen i Västerhejde skola

- Skolverkets pågående inspektion ( Skolverket möter BUN-politiker 2007‑09‑28)

- Inbjudan från Sv Scoutrådet till Workshop om generationsövergripande verksamhet för trygg uppväxt, demokratiträning och integration. (Rinkabyfältet 17 juli)

2. Ekonomichef Elisabeth Österdahl rapporterade om månadsrapport med årsprognos för april månad. Prognosen pekar mot ett årsresultat i balans med budget.

3. Gymnasiechef Alf Nilsson rapporterade om samarbetet med Mariehamn på Åland och Destination Gotland kring gymnasieskolans sjöfartsutbildning

Projektledaren Katrin Rindlaug rapporterade om jämställdhetsprojektet ”Jämt gymnasium”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna