BUN § 67

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32597

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-06-13

BUN § 67
Arbetsutskottets övriga paragrafer

Au § 35

Utveckling av idrottsämnet

Au § 36

Strategi för fortsatt samarbete skola - arbetsliv

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut enligt Au § 35 och Au § 36 godkänns