2007-06-13, §§ 54-68

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32594

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-12-14
Barn- och utbildningsnämnden 2007-06-13
Plats:
Konferensrummet BUF Söderväg 2
Tid: 09.00 - 15.00
Närvaro
Beslutande

m

Lena Celion,

c

Anders Larsson, 1:e v ordf

c

Ursula Jacobsson

c

Inger Rosén, tjg ersättare

c

Jan Ekdahl

m

Oskar Franke

m

Eva Lindström

s

Andreas Persson, tjg ersättare

s

Laila Schöllin, tjg ersättare

s

Jenny Alvås

s

Hanna Nyman

m

Gunnel Pott, tjg ersättare

v

Brittis Benzler

Ej tjänstgörande ersättare

fp

Sven Bosarfve

Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin;

SekreterarePer Westholm;

Gymnasiechef Alf Nilsson

Under §§ 54-58 :

Gunilla Carlson

Under §§ 54-65 :

Plan-/försörjningschef Freddy Sirland

Under § 66 :

Ekonomichef Elisabeth Österdahl,

Projektledare Katrin Rindlaug

För Lärarförbundet:

A-L Hamstedt

För Lärarnas Riksförbund:

P-O Widjer (§§ 54-66);

Sverker Lanner (§§ 67-68)