Kontakt

Gotlands Energi AB
Telefon växel: 0498-28 50 00
Telefon kundtjänst: 0498-28 50 20
E-post: kontakt@geab.vattenfall.se
Webbplats: www.gotlandsenergi.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands Energi AB

Gotlands Energi AB är ett komplett energiföretag som ägs till 25 procent av Region Gotland och till 75 procent av Vattenfall AB.

Gotlands Energi AB (Geab) bedriver verksamhet genom tre bolag, moderbolaget Gotlands Energi AB samt Gotlands Elnät AB och Gotlands Elförsäljning AB som är dotterbolag.

Bolaget har totalt ca 150 anställda. Arbetet spänner över hela energiområdet med elnät över hela ön, fjärrvärmeverksamhet på de större orterna samt elhandel, bredband/fiber och entreprenadverksamhet.

Dessutom har Geab ett omfattande utbud av energitjänster.

Webbplats: