Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0498-269000 (växel)

E-post: adresser@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Belägenhetsadresser

Vad är en belägenhetsadress?

En belägenhetsadress anger var en byggnad står till skillnad mot en postal adress som anger vart posten ska skickas, till exempel box eller postlåda.


Belägenhetsadressen är en unik och enhetlig adress som är grundläggande för olika verksamheter i samhället som:

  • posten
  • räddningstjänsten
  • sophämtning
  • taxi
  • tidningsutdelning
  • hemtjänst
  • varutransporter
  • folkbokföring

Hur går adressättning till?

Regionen har ansvar för namn­sättning på kvarter, gator, vägar och allmänna platser. De tillkommer oftast genom nya detaljplaner.

Regionen ansvarar också för att fastställa adresser. Namnhandläggaren tar fram förslag till nya namn och därefter fastställer byggnadsnämnden det.

När en ny gata har fått sitt namn är det enhet Geografisk Information som sätter adressnummer och meddelar fastighetsägaren.

Underlätta att hitta rätt

Att snabbt hitta till rätt plats kan betyda skillnad mellan liv och död.  För att underlätta för alla bör adressnumret skyltas upp på huset eller vid infartsvägen.

Aktuella och korrekta adresser ger stor samhällsnytta. Kontakta oss gärna om du har frågor rörande adresser via adresser@gotland.se