Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0498-269000 (växel)

E-post: adresser@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Adress och namnsättning

En belägenhetsadress beskriver läget på en plats. Det kan vara byggnader (ex. bostäder) eller platser där någon verksamhet pågår (ex. en lekplats). En belägenhetsadess är en unik och enhetlig adress som används för att flera samhällsviktiga tjänster såsom exempelvis posten, räddningstjänsten eller sophämtning ska komma rätt. Därför måste adressnumret skyltas på huset eller vid infartsvägen. 

Hur går det till att sätta adresser?

Regionen har ansvar för namn­sättning på kvarter, gator, vägar och allmänna platser. De tillkommer oftast genom nya detaljplaner. Namnhandläggaren tar fram förslag till nya namn och därefter fastställer Miljö- och byggnämnden det. Regionen ansvarar också för att fastställa adresser. När en ny gata har fått sitt namn är det enhet Geografisk Information som sätter adressnummer och meddelar fastighetsägaren.

Kontakta oss! 

Aktuella och korrekta adresser ger stor samhällsnytta. Kontakta oss gärna om du har frågor rörande adresser. 

Vår e-postadress är: