2007-05-09, §§ 44-53

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32055

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-12-14
Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-09
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg
Tid: 09.00-17.00
Närvaro
Beslutande

m

Lena Celion, ordf §§44-52

c

Anders Larsson, 1:e v ordf, ordf § 53

c

Ursula Jacobsson

c

Gullvi Norrby

m

Gunnel Pott, tjg ersättare

m

Oskar Franke

m

Eva Lindström

s

Eric Martell, 2:e v ordf

s

Andreas Persson, tjg ersättare

s

Jenny Alvås

s

Hanna Nyman

s

Aino Friberg Hansson

v

Brittis Benzler

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare:

m Stefan Wramner

fp Sven Bosarfve

s Lena Eneqvist

s Viktor Larsson-Calmén

Övriga deltagande:

Skoldirektör Peter Molin;

Sekreterare Per Westholm

Under §§ 44 :Elisabeth Österdahl,Freddy Sirland,Gunilla Carlson,Barbro Thomsson

Under § 53 : Gymnasiechef Alf Nilsson,

rektorerna:Charlotte Lilja, Bengt Larsson, Lars Nordahl, Inger Hägg,Thomas Koch, Tova Johansson samt

verksamhetschefen vid Lövsta Lennart Blom

För Lärarförbundet:

A-L Hamstedt ;

För Lärarnas Riksförbund:

Sverker Lanner