Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00 (vx)
Fax: 0498-26 96 59
E-post:registrator-kfn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden upphörde den 31 januari 2017. Kultur- och fritidsfrågor hanteras numera av regionstyrelsen, som inrättat en politisk beredningsgrupp bestående av fem ledamöter.

Kultur- och fritidsnämndens sidor ligger tills vidare kvar på webbplatsen för att det ska vara lätt att hitta kallelser och protokoll.