Kontakt

GotlandsHem AB
Adress: Jungmansgatan 1 A, Visby
Telefon: 0498-20 39 00
Webbplats: www.gotlandshem.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

AB GotlandsHem

Gotlandshem AB är ett helägt kommunalt bostadsbolag som ska främja bostadsförsörjningen på Gotland.

Huvuduppgiften är att bygga och förvalta bostäder. Bolaget förvaltar lägenheter över hela Gotland.

Webbplats: