Kontakt

GotlandsHem AB
Adress: Jungmansgatan 1 A, Visby
Telefon: 0498-20 39 00
Webbplats: www.gotlandshem.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

AB GotlandsHem

Gotlandshem AB är ett helägt kommunalt bostadsbolag som ska främja bostadsförsörjningen på Gotland.

Huvuduppgiften är att bygga och förvalta bostäder. Bolaget förvaltar drygt 5 700 lägenheter över hela Gotland.

Webbplats: