Kontakt

Alkohol- och drogrådgivningen
Besöksadress: Havderväg 2
621 43 Visby
 

Åsa Fagerlund
Samordnare öppenvård/Behandlare
Telefon: 0498-26 88 08
E-post: asa.fagerlund@gotland.se

Emma Hoffman
Behandlare
Telefon: 0498-26 87 20
E-post: emma.hoffman@gotland.se

Anna Ekman
Behandlare
Telefon: 0498-26 85 92
E-post: anna.ekman01@gotland.se

Staffan Lundvall   
Behandlare
Telefon: 0498-26 99 29
E-post: staffan.lundvall@gotland.se 
                                                                                         
Eva Lindvall
Behandlare
Telefon: 0498-26 34 45
E-post: eva.lindvall01@gotland.se

Marie Sjöberg
Behandlare
Telefon: 0498-26 87 46
E-post: marie.sjoberg@gotland.se

Malin Wallin
Behandlare
Telefon: 0498-26 99 24
E-post: malin.wallin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

CRAFT anhöriggrupp

Alkohol- och drogrådgivningen erbjuder CRAFT anhöriggrupp till personer som lever nära någon som har ett beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar.

Målsättningen är att man genom ökad kunskap om hur beroendet påverkar familjen och andra närstående ska kunna förbättra sin livssituation.

 

CRAFT´s fyra huvudmål

  • Förbättra den anhöriges välmående
  • Förbättra relationerna mellan familjemedlemmar
  • Minska missbruket
  • Engagera den beroende att påbörja behandling

CRAFT Anhöriggrupp pågår under 10 veckor, en kväll i veckan. Innehållet  är korta föreläsningar och gruppdiskussioner med fokus på hur det är att vara anhörig.