Kontakt

Alkohol- och drogrådgivningen
Besöksadress: Havderväg 2
621 43 Visby
 

Åsa Fagerlund
Samordnare öppenvård/rådgivare
Telefon: 0498-26 88 08
E-post: asa.fagerlund@gotland.se

Anna Ekman
Rådgivare
Telefon: 0498-268592
E-post: anna.ekman01@gotland.se

Eva Lindvall
Rådgivare
Telefon: 0498-26 34 45
E-post: eva.lindvall01@gotland.se

Marie Sjöberg
Rådgivare
Telefon: 0498-26 87 46
E-post: marie.sjoberg@gotland.se

Malin Wallin
Rådgivare
Telefon: 0498-26 99 24
E-post: malin.wallin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dagbehandling

Dagbehandlingen är en öppenvårdsbehandling i grupp för personer med beroende av alkohol, droger eller spel om pengar.

Behandlingen grundar sig på 12-stegsfilosofin med inslag av kognitivt förhållningssätt.

Den sammantagna behandlingen pågår under ett år och inleds med motivationsgrupp 1 tillfälle per vecka under 8 veckor. Därefter 5 veckors dagbehandling på heltid. Sedan tar efterbehandling vid,  2 timmar per vecka under 9 månader.  

Under dagbehandlingen ingår:

  • Heltidsnärvaro
  • Hemuppgifter
  • Total avhållsamhet från alkohol, droger och spel
  • Utandnings- och urinprov
  • Sjukskrivning
  • Självhjälpsgrupper (AA, NA, DAA, Länkarna)